W celu dokonania czynności notarialnej należy odwiedzić naszą kancelarię bądź skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną. Pracownik kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz poinformuje jakie dokumenty należy dostarczyć w celu dokonania czynności. Po dostarczeniu dokumentów do kancelarii i ich zweryfikowaniu ustalony zostanie termin oraz koszty dokonania czynności notarialnej.

Zapraszamy

Copyright epiprojekt